El Sant Rosari

Misteris de Goig (Dilluns i Dissabte)

Misteris de Llum (Dijous)

Misteris de Dolor (Dimarts i Divendres)

Misteris de Glòria (Dimecres i Diumenge)